گروه: ویژه
تاریخ: ۱۴:۵۶ :: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

سعید مرتضوی در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ در کسوت دادستان تهران دستور انتقال گروهی از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود …