گروه: ویژه
تاریخ: ۳:۳۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

استانها – ایرنا – بارندگی های چشمگیر اردیبهشت ماه به همراه توده های تندری سبب رویش انواع قارچ ها بویژه نوع سمی شده که مصرف آن تاکنون موجب مسمومیت ۴۳۱ نفر و مرگ هشت تن از شهروندان در استانهای غربی کشور شده است.