تاریخ: ۱۷:۰۸ :: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

کارگروه:

کارگروه مدیریت هزینه ویژه روسای دفاتر اسناد پزشکی و کارشناسان منطقه پنج به میزبانی مدیریت درمان منطقه کاشان در نیاسر کاشان برگزار گردید

منبع : سازمان تامین اجتماعی